IHW Group ECOTEC

EKOLOGIA & TECHNOLOGIA

IHW Group ECOTEC

Budownictwo

Techniczne Wyposażenie Budynków
Ogrzewanie i klimatyzacja w inteligentnych budynkach

MOTORYZACJA

Paliwa Alternatywne H2 i CNG
Innowacyjne systemy do zastosowań z paliwami alternatywnymi i zielone technologie wodorowe

PRECYZYJNA ARMATURA CISNIENIOWA

Dobór i komplementacja komponentów regulujących ciśnienie

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Przetwarzaniem informacji i ich integracja
Zastosowanie technologii informatycznych w innych technologii oraz życiu codziennym