Techniczne wyposażenie budynków

EKOLOGIA & Technologia

Nowoczesne, inteligentne miasta i aglomeracje to niewątpliwie przyszłość i konieczność współczesnego świata. Grupa specjalistów i firm współpracujących w programach europejskich opracowuje, rozwija i stale dopasowuje produkty do najwyższych standardów technicznych i ekologicznych, zachowując wszelkie ustalone normy europejskie.

TEchnologia

OPARTA NA KONWEKCJI POWIETRZA

Zjawisko konwekcji naturalnej polega na tym, że miedziano – aluminiowy wymiennik grzejnika odbiera ciepło od czynnika grzejnego przepływającego przez wężownicę. Następnie powietrze stykając się z gorącym wymiennikiem nagrzewa się. Ponieważ ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego (ma mniejszą gęstość) unosi się do góry. Podgrzane powietrze przepływając przez grzejnik tworzy podciśnienie i powoduje zasysanie nowej jego partii. Grzejniki konwektorowe Verano oddają ciepło również na zasadzie konwekcji wymuszonej, gdzie dynamika przepływu powietrza zwiększona jest poprzez zastosowanie energooszczędnych, cichych i wydajnych wentylatorów DC z silnikiem EC.

Metodologię obliczania wskaźników charakterystyki energetycznej budynków reguluje Dyrektywa Europejska 2002/91/WE. Niniejsza dyrektywa przewiduje wprowadzenie standardu energetycznego oraz certyfikatu budynku, a także określenie jego klasy energetycznej.

Grzejniki Verano posiadają wymagane obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami dokumenty: aprobata techniczna i deklaracja właściwości użytkowych z normą EN 442 oraz EN 16430 w zakresie produkcji,  atest higieniczny PZH.